Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Stuktura Poradni


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 w Warszawie jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy.  Mienie znajdujące się w posiadaniu placówki stanowi własność miasta stołecznego Warszawy.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna mieści się w odrębnym budynku.


Obiekt jest zabezpieczony systemem alarmowym.

 

Majątek


Majątek znajdujący się w dyspozycji Poradni Psychologiczno-Psychologicznej nr 23 w Warszawie obejmuje w szczególności:


mienie ruchome, w tym m.in.: 

  • - urządzenia techniczne, 

    - urządzenia i wyposażenie biurowe, 

    - sprzęt i programy informatyczne; 

    - zestaw testów i innych pomocy do diagnozy, terapii i wspomagania;

  • środki finansowe stanowiące budżet Poradni Psychologiczno-Psychologicznej nr 23 w Warszawie.


Wprowadził Batycka Małgorzata (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23) 2018-01-05
Aktualizujący Batycka Małgorzata (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23) 2018-01-05
Zatwierdzający Skibniewska-Kwiatkowska Anna (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23) 2018-01-05
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-01-05
Wersja standardowa