Kanał Wyżej
Stuktura PoradniPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 w Warszawie jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy.  Mienie znajdujące się w posiadaniu placówki stanowi własność miasta stołecznego Warszawy.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna mieści się w odrębnym budynku.


Obiekt jest zabezpieczony systemem alarmowym.
 
Majątek


Majątek znajdujący się w dyspozycji Poradni Psychologiczno-Psychologicznej nr 23 w Warszawie obejmuje w szczególności:


mienie ruchome, w tym m.in.: 
- urządzenia techniczne, 
- urządzenia i wyposażenie biurowe, 
- sprzęt i programy informatyczne; 
- zestaw testów i innych pomocy do diagnozy, terapii i wspomagania;
środki finansowe stanowiące budżet Poradni Psychologiczno-Psychologicznej nr 23 w Warszawie.

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Stuktura Poradni

Wersja standardowa