Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania PPP 23

Zasady funkcjonowania Poradni:
Siedziba Poradni mieści się w Warszawie przy ul. 1 Praskiego Pułku WP 8. 
Organem prowadzącym Poradnię jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz doradza w kwestii wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
Poradnia udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół 
i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni oraz dzieciom  nie uczęszczającym do placówek i ich rodzicom ze względu na miejsce zamieszkania w rejonie działania poradni.
Poradnia obejmuje swoim działaniem teren dzielnic Warszawy: Wesoła i Rembertów.
Poradnia w miarę możliwości może przyjmować dzieci i młodzież spoza rejonu działania, z wyłączeniem spraw wymagających postępowania kwalifikacyjnego.
Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.
Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego, jako placówka nieferyjna.
Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00, w soboty pełnione są dyżury w godzinach 8.00-12.00.
Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni za zgodą organu prowadzącego.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania PPP 23

Wersja standardowa