Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 > Menu Podmiotowe > Status prawny > status prawny PPP 23

status prawny PPP 23

  Drukuj
 
  • Ustawa z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi  zmianami)
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 56 z 1997r poz. 357 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869 z późniejszymi zmianami.
  • Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1647)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) Na podstawie art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz. 1643)
  • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1635) w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
 
 
Wprowadził Batycka Małgorzata (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23) 05-01-2018
Aktualizujący Batycka Małgorzata (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23) 08-01-2018
Zatwierdzający Skibniewska-Kwiatkowska Anna (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23) 25-05-2018
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-05-2018
Liczba odwiedzin: 948