Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działaności

Przedmiot działaności

  Drukuj
 

Do zadań poradni należy w szczególności:

a.   diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

·         predyspozycji i uzdolnień,

·         przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

·         specyficznych trudności w uczeniu się;

b.  wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, zwłaszcza dzieci i młodzieży:

 • szczególnie uzdolnionych,

 • niepełnosprawnych, zagrożonych lub niedostosowanych społecznie ,

 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

 • z zaburzeniami komunikacji językowej,

 • z chorobami przewlekłymi;

 • prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzin;

 • pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

 • wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

 • prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;

 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

 • współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, w pierwszym etapie edukacyjnym;

 • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych  oraz planowaniu działań wspierających;

 • współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki,  w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

 • udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach 
  i placówkach.

 
 
Wprowadził Batycka Małgorzata (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23) 05-01-2018
Aktualizujący Batycka Małgorzata (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23) 05-01-2018
Zatwierdzający Skibniewska-Kwiatkowska Anna (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23) 05-01-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-01-2018
Liczba odwiedzin: 606
Rejestr zmian