BIP - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

 

Kompetencje organów Poradni nr 23:

Do kompetencji Dyrektora Poradni należy:

 • kierowanie działalnością Poradni i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 • zatwierdzanie planów pracy Poradni,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną oraz innych uchwał wynikających z organizacji pracy Poradni,
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych.

Kompetencje pracowników Poradni nr 23:

 • prowadzenie diagnozy,
 • prowadzenie terapii,
 • doradztwa w zakresie działań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i w zakresie integracji sensorycznej. 
 
Wprowadził Batycka Małgorzata (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23) 05-01-2018
Aktualizujący Batycka Małgorzata (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23) 05-01-2018
Zatwierdzający Skibniewska-Kwiatkowska Anna (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23) 05-01-2018
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-01-2018
Liczba odwiedzin: 846